Rehabilitacja - Kłodzko

Reumatolog Kłodzko Rehabilitacja jest istotnym elementem leczenia. Istnieje wiele definicji rehabilitacji, jednak dla mnie najbardziej odpowiadającą mojej wizji stawiania celów terapeutycznych jest określenie Prof. Weissa. Profesor Weissa określał rehabilitację leczniczą jako „nowoczesny program leczenia umożliwiający w możliwie w najkrótszym czasie przywrócenie sprawności do czynnego życia społecznego lub w przypadku uszkodzenia morfologicznego wykształcenie mechanizmów zastępczych i utrwalenie dla rekonstrukcji zdolności do czynnego życia społecznego”. Takie ujęcie jest bardzo istotne w aspekcie wielodyscyplinarności z jaką się na co dzień spotykam się w planowaniu programu rehabilitacyjnego.

Odmiennie jest tworzony program rehabilitacyjny dla pacjenta z dysfunkcją narządu ruchu wynikającą z przebytego udaru mózgu w wyniku którego wystąpił niedowład połowiczy a odmiennie dla pacjenta u którego w następstwie zaawansowanej choroby zwyrodnieniowej stawów wszczepiono np. endoprotezę stawu kolanowego. Inne jest postępowanie w procesie rehabilitacji dotyczące pacjenta z zaburzonymi czynnościami poznawczo-behawioralnymi powstałymi w wyniku przebytego udaru mózgu bez deficytów neurologicznych a inne jest z pacjentem u którego wystąpił ostry zespół bólowy kręgosłupa uniemożliwiający codzienne funkcjonowanie społeczne i zawodowe. Program rehabilitacyjny stosowany dla pacjentów w procesie rehabilitacji kardiologicznej jest ściśle zależny do stopnia wydolności układu krążenia i następstw czynnościowych przebytej choroby. Ta wielorakość przypadków którymi zajmuje się zespół wymaga specjalizacji i indywidulanego podejścia do każdego tworzonego programu rehabilitacyjnego.

,,
Celem działania medycznego jest przywrócenie choremu człowiekowi
zdrowia lub złagodzenie jego cierpienia.
Potrzebujesz pomocy specjalisty?
Zapraszam!
Skontaktuj się ze mną

BgMax

iconGrzegorz Ferdynus Specjalistyczna Praktyka Lekarska

ul. Połabska 9, Kłodzko

tel. 727 606 783