Medycyna sportowa - USG Kłodzko

USG Kłodzko

Coraz bardziej popularna aktywność sportowa to nie tyko element tzw. zdrowego trybu życia czy świadome działanie na rzecz zmniejszenia ryzyka wystąpienia chorób sercowo naczyniowych ale również poddawanie ludzkiego organizmu regularnym obciążeniom, które nieodpowiednio dozowane mogą prowadzić do dysfunkcji narządu ruchu czy też uszkodzenia poszczególnych organów. Dążenie do coraz lepszych wyników przez sportowców jest ściśle związane z przygotowaniem odpowiedniego programu treningowego który nieodłącznie powinien być połączony z okresami odnowy biologicznej i wypoczynku. Brak okresu wypoczynku, regeneracji sił prowadzi do przetrenowania i zwiększa ryzyko kontuzji. Aby określić możliwości uprawiania określonego rodzaju sportu należy ustalić predyspozycje organizmu i jego możliwości biologiczne. W zależności od tego można określić predyspozycje do konkretnej dyscypliny sportu. Uprawianie sportu nieodłącznie jest związane z możliwością wystąpienia urazów lub ujawnieniem się chorób przebiegających dotychczas bezobjawowo.

Umiejętność zdefiniowania określonych rodzajów zagrożeń wynikających z uprawianej dyscypliny sportu, jak i odpowiednie przygotowanie zawodnika do regularnych treningów to podstawowe domeny medycyny sportowej. Uprawianie każdego rodzaju sportu wiąże się z możliwością wystąpienia urazu, który można wykryć wcześniej dzięki badaniu USG. Umiejętność definiowania potencjalnego ryzyka wynikającego z dużego obciążenia organizmu jest bardzo pomocna w codziennej praktyce lekarskiej. Często występujące uszkodzenia tkanek miękkich układu ruchu nie zawsze zaczynają się silnym i łatwo zauważalnym bodźcem. Często dysfunkcje narządu ruchu wynikają z obciążeń trwających długotrwale, sumując się i powoli narastając ze swoimi objawami. Przebieg choroby może być skryty i nie dawać żadnych objawów przez wiele miesięcy. W szczególności zjawisko to dotyczy nie leczonych lub leczonych nieprawidłowo naderwań, skręceń, stłuczeń tkanek miękkich narządu ruchu. Leczenie zmian pourazowych powinno być kompleksowe i ściśle zaplanowane, wymagające współpracy pacjenta, fizjoterapeuty, lekarza. Kwalifikacja do uprawiania określonych dyscyplin sportu i kontrola oddziaływania regularnego wysiłku na ciało sportowca wykonywana przez lekarza jest określana jako badanie sportowo-lekarskie. Sposób przeprowadzania badania i tryb wykonania określa aktualne Rozporządzenie Ministra Zdrowia. Badania lekarskie przez uprawnionego lekarza dzielimy na badanie wstępne, okresowe oraz kontrolne.

,,
Kalokagathia - greckie pojęcie
oznaczające połączenie dobra z pięknem.
Potrzebujesz pomocy specjalisty?
Zapraszam!
Skontaktuj się ze mną

BgMax

iconGrzegorz Ferdynus Specjalistyczna Praktyka Lekarska

ul. Połabska 9, Kłodzko

tel. 727 606 783