• 1

O mnie - Reumatolog Kłodzko

Grzegorz Ferdynus

Studia medyczne ukończyłem w Łodzi, w 1989 roku na Wojskowej Akademii Medycznej. Okres studiów to czas, w którym poznałem wielu wspaniałych ludzi zafascynowanych medycyną. Wielu z nich silnie wpłynęło na moje zainteresowania zawodowe.

Po ukończeniu stażu podyplomowego w 4 WSKzP we Wrocławiu rozpocząłem specjalizację z chorób wewnętrznych. Znajomość interny jako podstawowej dziedziny medycyny dawała mi poczucie odpowiedzialności za zdrowie i życie pacjenta. Specjalizację z chorób wewnętrznych I stopnia ukończyłem w roku 1993.

Zainspirowany już w okresie studiów problemami chorobowymi narządu ruchu rozpocząłem studiowanie kanonów postępowania rehabilitacyjnego. Wiele staży, kursów, seminariów, które musiałem odbyć w trakcie szkolenia specjalizacyjnego dały mi solidny warsztat umiejętności postępowania z pacjentem. Specjalizację z rehabilitacji medycznej ukończyłem w 1997 roku.

Postępowanie rehabilitacyjne z pacjentami wielokrotnie ukazywało rehabilitację jako ciąg zdarzeń rozpoczynających się od pełnej diagnostyki do ustalenia celów terapeutycznych. Moje zainteresowania możliwościami leczenia rehabilitacyjnego postanowiłem rozszerzyć o zakres diagnostyki chorób narządu ruchu rozpoczynając specjalizację z reumatologii którą zakończyłem zdanym egzaminem w 2001 roku. Obecnie diagnostykę tę poszerzyłem o badanie USG stawów, ścięgien i mięśni.

Pod kierownictwem Pana Profesora Krystiana Żołyńskiego przeprowadziłem przewód doktorski. Przedmiotem badań była analiza częstości występowania wad postawy u dzieci.

Ściśle współpracuję z Uzdrowiskami oraz Oddziałami Rehabilitacyjnymi działającymi na terenie kotliny Kłodzkiej. Na co dzień zajmuję się leczeniem schorzeń narządu ruchu.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. W roku 2012 rozpocząłem specjalizację z balneologii i medycyny fizykalnej.

,,
Bliska współpraca lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej z fizjoterapeutą
pozwala nie tylko monitorować efektywność działań leczniczych
ale i określić realne do osiągnięcia cele rehabilitacji.
Grzegorz Ferdynus

BgMax

iconGrzegorz Ferdynus Specjalistyczna Praktyka Lekarska

ul. Połabska 9, Kłodzko

tel. 727 606 783